Obligatia instituita prin Art. 10, alin. 6 din Ordinul nr. 32/25 aprilie 2017 al A.N.R.E. Bucureşti:

Tariful de analiză a cererii de racordare la SD, conform prevederilor Art. 10, alin. 6 din Ordinul nr. 32/25 aprilie 2017 al A.N.R.E. Bucureşti este de 81,0 lei (TVA inclus); Plata se face in conturile bancare ale SC GAZ VEST SA :

 • UniCredit Bank : RO94BACX0000000413837000
 • BRD : RO59BRDE020SV45920600200
 • Banca Transilvania : RO45BTRLRONCRT0306876001

Vă rugăm ca în ordinul de plată să treceți numele beneficiarului și adresa, în caz contrar este posibil ca plățile să nu se coreleze cu cererile de racordare și să nu fie luate în evidență ca fiind achitate.

Același tarif de analiză a cererii de racordare (81,0 lei, TVA inclus) se achită și în cazul solicitărilor abonaților existenți privind situații de: extinderi ale instalațiilor de utilizare, separări de debite, alte modificări ale instalațiilor de utilizare, în baza art. 4, alin. 3 din Ord. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț important destinat clienților care achită la SC GazVest SA contravaloarea contractului de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale prin ordin de plată!

Vă rugăm ca la efectuarea plății (aceeași sumă ca cea trecută în contractul de racordare, și nu o suma diferită sau rotunjită) să menționați obligatoriu la rubrica explicații următoarele informații:
- codul de forma XXXX-YY înscris pe prima pagină a contractului de racordare (acest cod este indicat - cu săgeată roșie - în doua locuri, a se vedea și exemplul);
- nume, prenume, CNP;
- adresa completă a locului de consum (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, județ);
În cazuri contrare, este posibil ca procesarea acestor plăți să se facă cu întârziere datorită greșitei identificări a plătitorului. Vă mulțumim!

Vă aducem la cunoștință că din data de 03.01.2019 contul deschis în RON la Bancpost SA (RO13BPOS02002598781ROL04) va fi înlocuit cu contul de disponibil în RON la Banca Transilvania SA (RO88BTRLRONCTR0306876003). Ulterior datei de 03.01.2019, tarifele de racordare vor putea fi achitate doar în contul Bancii Transilvania.

Obligatia instituita prin Art. 19, alin. 4 din Ordinul nr. 32/25 aprilie 2017 al A.N.R.E. Bucureşti:

Lista operatorilor economici autorizati ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, link la: http://213.177.15.183/PublicLists/AtestatGN.

Lista verificatorilor de proiecte atestati ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, link la: http://213.177.15.180/Siteverif/.

Obligatia instituita prin Art. 28, alin. 2 din Ordinul nr. 32/25 aprilie 2017 al A.N.R.E. Bucureşti:

a. date de contact şi program de lucru cu publicul, link la: http://www.gazvest.com/contact.php;

b. regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale si Ordinul nr. 32/25 aprilie 2017 al A.N.R.E. Bucureşti de aprobare a acestui regulament - link.

 • b.i.cererea de racordare la SD, model unic, pentru toti solicitanţii care vor utiliza g.n., link la:„Cerere racordare la sd";
 • b.ii. lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD: conform continutului specific al cererii prezentate anterior la b.i., dupa caz;

c. alte informaţii privind procesul de racordare la SD: conform continutului specific al cererii prezentate anterior la b.i., dupa caz.

Obligatia instituita prin Art. 29, alin. 2 din Ordinul nr. 32/25 aprilie 2017 al A.N.R.E. Bucureşti: (tabel actualizat zilnic)

Obligatia instituita prin Art. 24, alin. 1 din Ordinul nr. 162/29 august 2018 al A.N.R.E. Bucureşti (in completarea Ord. 71/2018 si Ord. 32/2017):

 • a.i.) publicarea valorii tarifului de analiza a cererii de racordare la sistem: 68,07 lei (fara TVA). Nota: in curs de aprobare la ANRE;
 • a.ii.) publicarea valorii tarifului T(V) de verificare a documentatiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalatiei de racordare: 48,90 lei (fara TVA). Nota: in curs de aprobare la ANRE;
 • a.iii.) publicarea valorii tarifului T(P) de proiectare a instalatiei de racordare, realizata de OS: 300,00 lei (fara TVA). Nota: valoare maximala stabilita de ANRE;
 • a.iv.) publicarea valorii elementelor de calcul al componentei de tarif C(E) aferenta activitatilor de executie (Nota: a se vedea tabel la link: albastru = valori SC GazVest SA in curs de aprobare la ANRE, verde = valori maximale stabilite de ANRE); link la tabelul 1.)
 • a.v.) publicarea valorii componentei de tarif T(U) aferenta activitatilor de urmarire a lucrarilor, receptiei tehnice si punerii in functiune a instalatiei de racordare: 0,00 lei (fara TVA). Nota: valoare stabilita de ANRE;
 • a.vi.) publicarea valorii elementelor de calcul al componentei de tarif C(S) aferenta costurilor PRM/PR/PM (Nota: a se vedea tabel la link: albastru = valori SC GazVest SA in curs de aprobare la ANRE, verde = valori maximale stabilite de ANRE); link la tabelul 2. )
 • b) publicarea valorii estimative a componentei T(A), defalcata pe costurile estimative ale emiterii documentelor si costurile proprii ale OS, respectiv C(A, E) si C(A, OS);

 • C(A,E) = 228,13 lei (fara TVA) = costurile estimative pentru emiterea certificatului de urbanism, a avizelor si a autorizatiilor necesare, precum si a autorizatiei de construire a instalatiei de racordare;
 • C(A, OS) = 35,36 lei (fara TVA) = costurile proprii ale OS prilejuite de obtinerea documentelor;
Avantajele gazului natural
 • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
 • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
 • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
 • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii