Anunț important!

Stimați clienti!

Vă aducem la cunoștință că în data de 17.03.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României noul Regulament de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale aprobat prin Ordinul nr. 18/10.03.2021 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei; la data intrarii in vigoare a noului Regulament de racordare, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020 se abrogă.
Va prezentăm câteva informații generale privind racordarea la sistemul de distributie gaze naturale. Textul integral al Ordinului nr. 18/2021 il regăsiti pe pagina noastra, la sectiunea racordare.
Art. 5 alin (2) ″OSD efectuează activitățile necesare racordarii prevăzute la art. 4.″.
Art. 5 alin (3) ″Lucrările necesare racordării pot fi realizate și prin intermediul OE selectați de solicitanții viitori clienți casnici, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2)″.
Art. 11 alin (5) ″Suplimentar răspunsului la cererea de racordare, OSD este obligat să informeze solicitanții asupra faptului că aceștia au obligația de a pune în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale într-un interval de maximum 180 de zile de la punerea în funcțiune a instalației de racordare solicitată″.
Art. 13 ″În termen de 30 zile de la primirea unei cereri de racordare corectă și completă, formulată de către solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a), b), d) și e), OSD emite ATR″.
Art. 14 ″(1) OSD este obligat să finanțeze lucrările de investiții necesare racordării în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.
(2) Odată cu emiterea ATR, OSD comunică solicitantului posibilitatea ca acesta să finanțeze realizarea lucrărilor, urmând ca rambursarea cheltuielilor să fie realizată de OSD conform prevederilor prezentului regulament″.
Art. 26 alin (1) ″În baza soluției tehnice prevăzute la art. 15 alin. (1) OSD întocmește ATR în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; ATR este însoțit și de o ofertă de contract de racordare pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD″.
Art. 32 ″(1) Solicitanții au obligația de a returna contractul de racordare semnat în termen de zece zile de la data primirii.
(2) În situația în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul prevăzut la alin.(1) și nici nu solicită cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea termenului, un termen de prelungire, OSD clasează cererea de racordare în termen de 30 de zile și notifică solicitantul în legătură cuaceasta în termen de 2 zile lucrătoare″.
Art. 39 alin (2) ″ATP și ATR pentru care nu s-au încheiat contracte de racordare și care au fost emise în perioada cuprinsă între 14.10.2020 și data aprobării prezentului regulament se modifică de către OSD, în conformitate cu prevederile regulamentului, în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare aprezentului regulament″.
Art. 41 ″ OSD are obligația de a elabora o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I″.


Termenele impuse de Regulament în situația în care solicitantul optează pentru realizarea instalației de racordare de către OSD:
- După semnarea contractului între OSD și solicitant, în termen de 60 zile OSD desemnează OE in regim concurențial, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (11) din Lege;
- În termen de 60 zile de la desemnarea OE pentru realizarea lucrărilor necesare racordării, OE desemnat este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice complete în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate.
- După obținerea documentelor prevăzute la alin. anterior, OE desemnat depune documentația completă în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalația de racordare, în termen de maximum 30 zile.
- Punerea în funcțiune a obiectivului/conductei, respectiv a instalației de racordare, se realizează în termenele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (1) din Lege, respectiv în termen de 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire.

Vă asigurăm că societatea noastra in calitate de operator al sistemului de distributie, face toate demersurile pentru implementarea în termen cât mai scurt a prevederilor Regulamentului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

INFORMAREA SOLICITANȚILOR CU PRIVIRE LA PROCESUL DE RACORDARE LA SD

Date de contact și program de lucru cu publicul, link

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/10.03.2021 - link

Cerere de racordare la SD-model - link

Lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD - link

Contract de racordare la SD–model - link

Tariful de analiză a cererii de racordare la SD este de 81,0 lei (TVA inclus). Plata se face in conturile bancare ale SC GAZ VEST SA:

  • UniCredit Bank : RO94BACX0000000413837000
  • BRD : RO59BRDE020SV45920600200
  • Banca Transilvania : RO45BTRLRONCRT0306876001

Tariful de analiză a cererii de racordare la SD este achitat de toți solicitanții, cu excepția solicitanților clienți casnici.

Vă rugăm ca în ordinul de plată să treceți numele beneficiarului și adresa, în caz contrar este posibil ca plățile să nu se coreleze cu cererile de racordare și să nu fie luate în evidență ca fiind achitate.

Plata tarifului de racordare se realizează și de către solicitanții care depun o cerere de racordare pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, numai în situația în care este necesară redimensionarea racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.

Obligația instituită prin art. 41 din Ordinul 18/10 martie 2021: Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale - link

Evidența cererilor de racordare: tabel actualizat zilnic.

Evidența cererilor de racordare conform ordin 18 / 2021: tabel actualizat zilnic

Avantajele gazului natural
  • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
  • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
  • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
  • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii