Extras din procedura de tratare a petitiilor

6.1. Modalitatile prin care consumatorul poate înainta o petitie
Petitiile se primesc personal, prin posta sau fax si se înregistreaza la secretariat la adresa : str. Prunului , Nr. 129, mun. Arad, Judetul Arad. Programul de lucru în acest sens este de Luni – Vineri, orele 08:00 – 16:00.
De asemenea se pot depune petitii si prin completarea formularului de pe site-ul www.gazvest.com/contact.php
6.2. Numar de telefon si adresa de e-mail dedicate primirii petitiilor
Reclamatii prin telefon/fax: 0257 – 348 404 , 0257 – 348 410
6.3. Programul audientelor
Director General
Domnul Liviu Ilievici
Luni: orele 14 – 15
Director Economic
Ec. Don Iordana
Miercuri: orele 14 – 15
Director Tehnic
Doamna Dorina Utica
Joi: orele 13 – 14

Înscrierea pentru audiente se face la Secretariatul S.C. Gaz Vest S.A., telefon: 0257 – 348404.
6.4. Termene si categorii de Petitii / Reclamatii
6.4.1. Reclamatii cu privire la accesul la sistemele de distributie
- Solutionarea cererilor de acces
- Realizarea instalatiilor de racordare
- Reamenajarea terenurilor afectate de executia unor lucrari la obiectivele
aferente sistemelor de distributie
Termenul de raspuns este de 15 zile de la data înregistrarii reclamatiei.

6.4.2. Reclamatii cu privire la notificarea consumatorilor în legatura cu întreruperile planificate si neplanificate ale serviciului
- Obligatia de informare privind data si ora reluarii prestarii serviciului.
- Reluarea prestarii serviciului în urma unei întreruperi neplanificate.
- Notificarea întreruperilor planificate
- Reluarea prestarii serviciului în urma unei întreruperi planificate. Termenul de raspuns este de 15 zile de la data înregistrarii reclamatiei.

6.4.3. Reclamatii/solicitari cu privire la contractarea gazelor naturale
- obligatia de a raspunde solicitarii primite din partea oricarui
solicitant/consumator, având ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementata/negociata a gazelor naturale.
Termenul de raspuns este de 15 zile de la data înregistrarii reclamatiei.

6.4.4. Rezolvarea solicitarilor consumatorilor cu privire la facturi
- obligatia de a raspunde sesizarilor adresate în scris de consumatorii cu privire la facturi, explicând acestora continutul facturilor si în cazul în care solicitarea consumatorilor se dovedeste a fi întemeiata, de a proceda la recalcularea facturilor.
Termenul de raspuns este de 15 zile de la data înregistrarii reclamatiei.

6.4.5. Reclamatii cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate
- obligatia de a raspunde sesizarilor oricarui consumator, cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate
- obligatia de a furniza gaze naturale care sa respecte conditiile minime de calitate a gazelor naturale prevazute în Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala.
Termenul de raspuns este de 15 zile de la data înregistrarii reclamatiei.

6.4.6. Rezolvarea solicitarilor consumatorilor cu privire la masurarea cantitatilor de gaze naturale
- obligatia de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la functionarea, înlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului si altele asemenea.
Termenul de raspuns este de 30 zile de la data înregistrarii reclamatiei.

6.4.7. Solicitari de alte informatii
Termenul de raspuns este de 30 de zile de la data înregistrarii reclamatiei.

6.4.8. Alte tipuri de reclamatii
Termenul de raspuns este de 30 zile de la data înregistrarii reclamatiei.
6.6. Posibilitatea consumatorului de a apela la ANRE sau instantelor competente

Pentru divergentele nesolutionate pe cale amiabila consumatorul se poate adresa la
ANRE Bucuresti: tel. 021 3278100 sau e-mail anre@anre.ro.


Avantajele gazului natural
  • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
  • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
  • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
  • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii