Politica de calitate

Politica GazVest în domeniul calitatii

S.C. GazVest S.A. în calitate de furnizor si distribuitor de gaze naturale, autorizat si licentiat de ANRGN, are obligatii profesionale si morale fata de toti clientii sai.

Reglementarile ANRGN stabilesc în mare masura obligatiile ce revin unui distribuitor în relatia cu clientii sai.

S.C. GazVest S.A., în oglinda acestor cerinte, îsi propune îmbunatatirea continua a serviciilor oferite clientilor si un raspuns prompt la solicitarile acestora.

Politica în domeniul calitatii a S.C. GazVest S.A. vizeaza obtinerea satisfactiei clientilor sai si a altor parti interesate.

Politica noastra este îmbunatatirea continua a calitatii serviciului de distributie si furnizare a gazelor naturale, pentru a satisface cerintele si asteptarile fiecarui client, minimizarea cheltuielilor interne si de exploatare si situarea în pozitie de frunte printre distribuitorii de gaze naturale din Romania.

Suntem constienti ca functionarea S.C. GazVest S.A. depinde în mare masura de satisfacerea clientilor, ca atare atât managementul cât si personalul angajat întelege ca trebuie sa satisfaca cerintele clientului si se preocupa sa depaseasca cerintele acestuia. Totodata GazVest si furnizorii sai, de proiectare si executie, sunt interdependenti, o relatie reciproc avantajoasa ducând la cresterea disponibilitatii ambilor de a crea valoare în activitatile depuse.

Managementul S.C.GazVest S.A., prin prisma standardului SR EN ISO 9001 : 2001, aplicând procedurile specifice creeaza si mentin mediul intern din cadrul departamentelor din subordine în care personalul va deveni pe deplin implicat în realizarea obiectivelor GazVest.

Singura posibilitate de continuitate si dezvoltare a GazVest este mentinerea si îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite conform cerintelor clientilor si printr-un efort permanent vom reduce greselile si vom tine sub control toate neconformitatile care pot sa apara în serviciile oferite.

Obiective generale in domeniul calitatii:

 • Corelarea obiectivelor calitatii cu celelate obiective ale organizatiei si asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;
 • Asigurarea continuitatii furnizarii gazelor naturale;
 • Asigurarea securitatii sistemelor de distributie gaze naturale;
 • Rezolvarea într-un termen cât mai scurt a reclamatilor clientilor;
 • Îmbunatatirea permanenta a indicatorilor de performanta, stabilite prin standardul de performanta emis de autoritatea competenta;
 • Micsorarea costurilor si cresterea profitului prin masuri adecvate de eficientizare a resurselor umane si materiale;
 • Eliminarea neconformitatilor, punându-se accentul pe prevenirea acestora ori de câte ori este posibil;

Astept de la personalul firmei o implicare activa, comunicare si initiativa pentru atingerea obiectivelor enuntate mai sus si în politica calitatii organizatiei.

Director General, Eugen Mocan

Avantajele gazului natural
 • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
 • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
 • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
 • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii